Syndróm chorých budov nás môže ohrozovať

Autor: Baumit Tím

V minulosti sa jednoducho postavil dom a tým to skončilo. V súčasnosti sa vedci snažia za pomoci sofistikovaných metód zistiť, ako pohodlne sa v domoch býva a ako to vplýva na naše zdravie. Syndróm chorých budov už dávno nie je neznámym pojmom. Práve preto vznikol najväčší výskumný park v Európe na porovnávanie stavebných materiálov.

Už viac ako štvrťstoročie sa Baumit vedecky zaoberá témou "zdravého bývania". Preto sa spustil projekt "Zdraviu prospešné stavebné materiály budúcnosti". Cieľom je získanie fundovaných poznatkov o vplyve jednotlivých stavebných materiálov na obyvateľov domov. Nové a jedinečné je, že merania sa uskutočňujú za kontrolovaných a porovnateľných podmienok na viacerých reálnych, štandardizovaných obytných objektoch.

Desaťnásobne viac výskumu

Priamo za Inovačným centrom Baumit vo Wopfingu bolo postavených 12 výskumných domov z rôznych stavebných materiálov - od masívnej konštrukcie, betónu, tehál, dreva až po ľahké drevené rámové konštrukcie. Ďalej boli tieto domčeky s rozmerom 4 x 5 m opatrené najrôznejšími vnútornými a vonkajšími stavebnými materiálmi. Pre každý dom platia rovnaké klimatické podmienky a rovnaký súčiniteľ prestupu tepla U. Na domoch boli použité bežné materiály dostupné na trhu.

Výsledkom sú vstupy pre konkrétne novo vyvíjané výrobky v oblasti stien, podláh, stropov -  a okrem toho základné poznatky o optimalizovanom modeli vnútornej klímy. Pohoda bývania nezávisí len od teploty a vlhkosti vzduchu, ale aj od mnohých ďalších faktorov.

Kvalita vnútorného vzduchu

V rámci komparatívnej analýzy kvality vnútorného vzduchu (IAQ - indoor air quality) sa jednotlivé parametre každého typu budovy posudzujú z medicínskeho hľadiska: vnútorná klíma, vzduchové ióny, VOC (prchavé organické zlúčeniny), hluk a zápach.

Ktoré faktory pohody sa skúmajú?

Okrem vyššie spomenutých faktorov sa skúmajú aj alergické reakcie (podráždenie slizníc, nosa, očí), únava, stres z hluku, kvalita spánku.

Z toho je možné získať poznatky o vplyve použitých stavebných materiálov na vzduch v interiéri a tým aj na pohodu obyvateľov. Do hodnotenia sú okrem strednodobých a dlhodobých pozorovaní (VOC, zápach, energetická bilancia) zahrnuté aj krátkodobé stavy ako sú denné výkyvy teplôt a sezónne zmeny. 

V rokoch 2015 až 2016 vyše 200 návštevníkov výskumného parku hodnotilo subjektívne pocity v rôznych domčekoch. A čo pociťovali?

"Nikdy som si nemyslel, že sa budem v každom dome cítiť tak rozdielne. Celkovo pocit z prostredia a tiež akustika." názor návštevníka

Akým spôsobom sa získavajú údaje?

Údaje sa merajú automaticky. V každom dome je nainštalovaných 33 snímačov. Údaje sú permanentne zaznamenávané riadiacou jednotkou Simatic. Výber senzoriky, implementáciu meracieho systému, určenie meracích bodov a kalibráciu zastrešila Odborná vysoká škola Pinkafeld.

Výber a zladenie koncepcie merania sa uskutočnil v spolupráci s odborníkmi Lekárskej fakulty vo Viedni, Rakúskeho inštitútu pre stavebnú ekológiu a Odbornej vysokej školy Pinkafeld. V týchto inštitúciách boli údaje analyzované a vyhodnocované.

Dotknuté výskumné domy sú pod notárskym dohľadom anonymizované a majú určený unikátny číselný kód tak, aby to neovplyvňovalo vyhodnocujúce inštitúty. Spotrebu energie, akustiku a hluk vyhodnocuje spoločnosť Baumit, všetky ostatné údaje analyzujú externí partneri projektu.

Projekt je nastavený na tri roky. Celkové náklady za prvé 2 roky predstavovali tri milióny eur. Zanalyzovalo a vyhodnotilo sa až 5 miliónov dát. Výsledky vnášajú nové svetlo do problematiky pohody a zdravia pri bývaní.

Nové poznatky budú predstavené všetkými partnermi projektu na národných aj medzinárodných konferenciách a zverejnené v odborných časopisoch, ako aj v populárno-medicínskych médiách.

Aké obhájiteľné sú výsledky?

Posudzovanie škodlivín a alergénov vo vnútornom vzduchu je podľa hodnôt v platných medzinárodných smerniciach. V rámci týchto smerníc sa k určitej škodlivej látke vždy vzťahuje súbor vedeckých poznatkov. Podobne to platí aj pre vnútornú klímu. Na základe týchto poznatkov sa pre každý z výskumných domčekov vykonali na základe nameraných údajov špecifické hodnotenia, ktoré sú uvádzané jednotlivými medicínskymi parametrami.

A čo má z toho spoločnosť Baumit a jej zákazníci?

Na základe nových poznatkov sa môžu ešte cielenejšie vyvíjať výrobky s presne zadefinovanými úžitkovými vlastnosťami. To znamená, že spoločnosť Baumit bude vedieť svojim zákazníkom jasne povedať, ktoré stavebné výrobky a  systémy majú akú výhodu, ktorý materiál najlepšie reguluje vnútornú klímu, ako postaviť dom, aby trvalo zlepšil kvalitu nášho bývania.

Tak začneme viac uvažovať aj nad prínosmi rôznych materiálov pre naše zdravie a príjemnejšie bývanie.

Váš Baumit tím

Baumit Tím - Autor článku

Pomáhame ľuďom realizovať zdravé, energeticky efektívne a pekné bývanie. 

Viac článkov od autora