Oplatí sa žiadať o príspevok na zateplenie rodinného domu?

Autor: Katarína Senderáková

Pri schvaľovaní štátneho rozpočtu boli vyčlenené finančné príspevky na rok 2019 vo výške 40 miliónov eur. Podarí sa ich tento rok vyčerpať?

Podľa štatistík na Slovensku je ešte stále málo obnovených rodinných domov. Práve kvôli tomu vznikla podpora Ministerstva dopravy a výstavby SR, kde je možné získať finančnú podporu nielen na zateplenie obvodového plášťa, ale aj na zateplenie strechy, výmenu okien (ak je súčasťou celkovej rekonštrukcie), výmenu zdroja tepla (t. j. napríklad výmena kotla, tepelné čerpadlo), ale aj na vypracovanie projektovej dokumentácie či energetického certifikátu. 

V tomto roku bude vyhlásená výzva č. 5/2019 v II. štvrťroku 2019. Zároveň Národná rada schválila vládny návrh novely zákona s účinnosťou od 1. mája 2019. Nová novela by mala priniesť zjednodušenie podmienok podávania žiadostí o príspevok, ale tiež zaviesť príspevok pre novostavby rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie.

Oplatí alebo neoplatí sa žiadať o dotáciu?

Pokiaľ sa chystáte na celkovú rekonštrukciu staršieho domu a dávate si vypracovať aj projektovú dokumentáciu, žiadať o dotáciu sa zrejme oplatí. Získať môžete príspevok až 8000 eur (maximálne do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov) + 800 eur na projektovú dokumentáciu. Ak sa chystáte zatepľovať skôr svojpomocne a s nízkymi nákladmi, žiadať o príspevok je otázne, nakoľko je pri žiadosti potrebné mať vypracovaný projekt, použiť certifikované zatepľovacie systémy a všetko podrobne vydokladovať. 

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s platnými technickými normami. Cena závisí od veľkosti domu a rozsahu prác. Orientačne je potrebné rátať s min. sumou od 1000 eur. Na projekt môžete získať príspevok 800,- eur.

Výška príspevku na 1 m2 podľa typu obnovy - navrhované vlastnosti musia spĺňať požiadavky pre ultranízkoenergetické budovy, povinné od 1. januára 2015 (max. 40,7 kWh/m2 za rok na vykurovanie) (zdroj: zatepluj.sk): 

- Obvodový plášť: 30 eur/m

- Strešný plášť: 33 eur/m

- Otvorová konštrukcia (napr. výmena okien): 55 eur/m

- Deliaca konštrukcia medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom: 11 eur/m

Ak po rekonštrukcii dokážete znížiť hodnotu potreby tepla na vykurovanie tak, aby bola rovná alebo nižšia ako normalizovaná hodnota podľa normy platnej od 1. januára 2016, môžete získať príspevok ešte 1000 eur.

Kto môže žiadať o príspevok? 

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke ministerstva zatepluj.sk. Ak to zhrnieme, o dotáciu môže žiadať fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá je vlastníkom daného rodinného domu. Dom musí byť v užívaní minimálne 10 rokov pred realizáciou zateplenia (pozor, neznamená to, že ho musíte vlastniť 10 rokov) a musí sa využívať výlučne na bývanie. Celková podlahová plocha pri jednopodlažnom dome má byť maximálne 150 m2, pri viacpodlažnom 300 m2

Rôzne finančné štátne podpory nie je možné kombinovať. Ak ste predtým získali podporu napríklad zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o príspevok požiadať už nemôžete.

Príspevok aj pre novostavby?

Tento rok sa vládny návrh snaží zatraktívniť žiadosť o príspevky a chce do daného balíka zahrnúť aj výstavbu nových rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie (max. 20,4 kWh/m2 za rok na vykurovanie). Mimochodom, po roku 2020 sa musia stavať už len takto navrhované domy. Dom má mať maximálnu podlahovú plochu 200 ma skolaudovaný má byť po 31.12.2014. To znamená, že o príspevok pre novostavby budete pravdepodobne môcť požiadať aj spätne.

Nezabudnite si všetko dobre zdokumentovať

Požiadať o príspevok môžete pred realizáciou zateplenia rodinného domu, ale aj po jeho ukončení, a to na práce začaté po 31. decembri 2014. Pred realizáciou vám ministerstvo určí lehotu na zrealizovanie zateplenie a predloženie potrebných dokumentov, ktorú musíte dodržať, aby vám príspevok neprepadol. Zväčša aj s rozhodnutím je to do maximálne 15 mesiacov. 

Či žiadate o príspevok pred alebo po realizácii zateplenia, potrebujete mať vypracovanú projektovú dokumentáciu vrátane energetického hodnotenia rodinného domu. 

Po realizácii si budete musieť dať vypracovať energetický certifikát. Na zateplenie stien musíte použiť certifikované systémy. Od výrobcu si stiahnite Vyhlásenie o parametroch pre systém, ktorý ste použili. 

Zoznam všetkých potrebných dokumentov, prípadne aj ich vzory, nájdete na stránke ministerstva zatepluj.sk. Podrobne sledujte aj ich aktuality, nakoľko novou novelizáciu by malo dôjsť k zjednodušeniu žiadania o príspevok. 

Rozhodujete sa, či sa do rekonštrukcie pustíte? 

Urobte si predbežné kalkulácie. Ak neviete aké zateplenie a akou hrúbkou musíte zatepliť váš dom, aby ste splnili normové požiadavky, vyskúšajte kalkulačku Hrúbka zateplenia alebo požiadajte o vypracovanie orientačného tepelnotechnického výpočtu.
Vybrali ste si už tepelnoizolačný systém Baumit, ale neviete, koľko vás bude stáť materiál? Urobte si predbežnú kalkuláciu pomocou Baumit Kalkulátora.

Foto: Fotky&Foto

Katarína Senderáková - Autor článku

"Všetko, čo musíme urobiť, je rozhodnúť sa ako naložiť s časom, ktorý nám bol daný." J.R.R. Tolkien

Viac článkov od autora