"Prinášame ľuďom zdravé, príjemné a energeticky efektívne bývanie"

Najnovšie články

Fasády

Kreatívne na fasádu

Okolité prostredie má vplyv na fasádu a každá fasáda vplýva na okolie. Aký odkaz chceme nechať svojmu okoliu? Pri hľadaní správnych odtieňov a štruktúry omietky sa porozhliadnime po okolí a  inšpirujme...

Pokračovať v článku
6